Lợi ích của cây kế sữa

Dưới đây là 3 tác dụng được công nhận qua nhiều nghiên cứu khoa học về Silymarin chiết từ hạt cây kế sữa (Milk Thistle). Trong đó tác dụng bảo vệ gan của Silymarin được đánh giá cao nhất qua rất nhiều thử nghiệm và nghiên cứu.