Vườn cây kế sữa

Chúng ta cùng tham quan vườn cây kế sữa của Công ty cổ phần dược liệu Hải Hậu từ lúc bắt đầu trồng, ra hoa và thu hoạch hạt