Tác dụng của Silymarin đối với các chỉ số sinh hoá ở bệnh nhân mắc bệnh gan: đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp

Tác giả: Camila Ribeiro de AvelarEmile Miranda PereiraPriscila Ribas de Farias CostaRosângela Passos de Jesus và Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira

Khái quát

Để đánh giá tác dụng của Silymarin đối với nồng độ men gan alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh, aspartate aminotransferase (AST) và gamma glutamyl transpeptidase (γGT) ở bệnh nhân mắc bệnh gan.

Phương pháp

Hệ thống đánh giá với phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng và có kiểm soát đã được thực hiện để đánh giá tác dụng của Silymarin ở bệnh nhân mắc bệnh gan, được công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2016. Các dữ liệu lâm sàng đã được tìm kiếm . Các thử nghiệm với bệnh nhân trưởng thành và người già ở cả hai giới bị bệnh gan đã bổ sung Silymarin đường uống dưới dạng chiết xuất hoặc phân lập cũng như Silymarin kết hợp với các chất dinh dưỡng khác. Các thử nghiệm cần cung cấp thông tin về điều trị như liều lượng và chi tiết của sản phẩm được sử dụng và giá trị trung bình và độ  chuẩn của nồng độ ALT, AST và γGT của thời điểm bắt đầu và kết thúc điều trị.

Kết quả

Số liệu được thu thập trên 10.904 ấn phẩm. Theo tiêu chí đưa ra, dữ liệu của 17 ấn phẩm được đưa vào tổng quan hệ thống và dữ liệu của 6 ấn phẩm trong phân tích tổng hợp. Kết quả phân tích chỉ ra rằng men gan ALT giảm 0,26IU / mL (khoảng tin cậy 95%: -0,46-0,07, P = 0,007) và nồng độ men gan AST trong huyết thanh giảm 0,53 IU / mL (khoảng tin cậy 95%: -0,74-0,32, P = 0,000) sau khi sử dụng silymarin. Cả hai kết quả đều có ý nghĩa thống kê nhưng không  liên quan lâm sàng. Không có thay đổi đáng kể về mức độ γGT. Các phân tích phân nhóm cũng được thực hiện đối với các dấu hiệu sinh hóa liên quan đến loại can thiệp chỉ điều trị Silymarin hoặc kết hợp Silymarin với các chất dinh dưỡng khác và thời gian điều trị (< 6 tháng hay). Sự khác biệt đáng kể đã không được tìm thấy. Các nghiên cứu được đánh giá ở mức độ không đồng nhất cao và chất lượng phương pháp luận thấp trong phân tích được thực hiện.

Kết luận

Silymarin có tác dụng giảm nồng độ ALT và AST trong huyết thanh nhưng không liên quan đến lâm sàng. Vì vậy cần thiết để thực hiện các nghiên cứu với thiết kế phương pháp phù hợp hơn.