Silymarin và bệnh gan

Silymarin điều trị bệnh gan

Tác giả: L. Abenavoli, N. Milic trong Sinh lý bệnh gan, 2017
Cây kế sữa là cây được nghiên cứu nhiều nhất trong điều trị bệnh gan. Hoạt chất trong cây kế sữa là một chiết xuất lipophilic từ hạt, bao gồm ba đồng phân flavonolignans (silybin, silydianin và silychristine), được gọi chung là silymarin. Silybin là thành phần có tác dụng dược lý lớn nhất và chiếm 50% – 70% của silymarin. Silymarin hoạt động như một chất chống oxy hóa bằng cách giảm sản xuất gốc tự do và peroxid hóa lipid. Silymarin đã được sử dụng để điều trị bệnh gan do rượu, viêm gan virut và các bệnh gan do độc tố và có thể hứa hẹn trong phương pháp điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.

Silymarin for Liver Disease
L. Abenavoli, N. Milic, in Liver Pathophysiology, 2017
Milk thistle is the most well-researched plant in the treatment of liver disease. The active complex of milk thistle is a lipophilic extract from the seeds of the plant and is composed of three isomer flavonolignans (silybin, silydianin, and silychristine), collectively known as silymarin. Silybin is the component with the greatest degree of biological activity and makes up 50–70% of silymarin. Silymarin acts as an antioxidant by reducing free radical production and lipid peroxidation. Silymarin has been used to treat alcoholic liver disease, viral hepatitis, and toxin-induced liver diseases, and can be promising in the approach to hepatocellular carcinoma.