Nghiên cứu khoa học về Silymarin

Cơ chế hoạt động của các Polyphenol trong bệnh mãn tính.

Tác giả: Manjeshwar Shrinath Baliga, Raja Fayad trong Polyphenols in Human Health and Disease năm 2014

Silymarin được chiết xuất từ cây kế sữa (Silybum marianum) được cho là loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất cho các bệnh gan khác nhau. Silymarin là hỗn hợp của flavonolignans, bao gồm silibinin A và B, isosilibinin A và B, silicristin và silidianin (Hình dưới) . Gần đây, Rastegarpanah và đồng nghiệp đã tiến hành phương pháp nghiên cứu mù đôi có đối chứng giả dược và quan sát thấy Silymarin (140 mg) mỗi ngày một lần trong 6 tháng cùng với liệu pháp tiêu chuẩn của họ có hiệu quả. Hầu hết các tình nguyện viên nhận Silymarin đã cải thiện tốc độ lắng  và hồng cầu. Chỉ số đánh giá mức độ của  bệnh (DAI) giảm trong nhóm điều trị Silymarin. 35/38 bệnh nhân trong nhóm silymarin đã thuyên giảm hoàn toàn mà không bị bùng phát sau 6 tháng so với 21/32 bệnh nhân trong nhóm giả dược.

Chú thích:

Giả dược là một hình thức trông giống như loại thuốc nghiên cứu, nhưng không có thành phần hoạt tính. Điều quan trọng là cả người bệnh lẫn các nhà nghiên cứu đều không  được biết tình nguyện viên nào nhận được phương thuốc nào. Đây được gọi phương pháp nghiên cứu  mù đôi có đối chứng giả dược, nhằm đảm bảo rằng không có ý kiến chủ quan trong kết quả báo cáo.